CHOROBY WEWNĘTRZNE – asystent (Arzt in Weiterbildung) – Turyngia

Kraj Niemcy / Europa
Region Turyngia

Pozycja: asystent, choroby wewnętrzne (Weiterbildungsasistent zum Fach Innere Medizin)
Zatrudnienie na stałe, Rehabilitacja (Rehaklinik)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość zrobienia specjalizacji z chorób wewnętrznych,
 • Nauka praktyczna wszystkich metod diagnostycznych i terapeutycznych,
 • Szerokie spektrum kursów i dalszego kształcenia w kierunku m.in. geriatria i rehabilitacja

CHOROBY WEWNĘTRZNE – asystent (Arzt in Weiterbildung) – Brandenburgia

Kraj Niemcy / Europa
Region Brandenburgia

Pozycja: asystent, choroby wewnętrzne (Weiterbildungsasistent zum Fach Innere Medizin)
Zatrudnienie na stałe

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu, sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość‡ zrobienia pełnej specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Nauka praktyczna wszystkich metod diagnostycznych i terapeutycznych
 • Szerokie spektrum kursów i dalszego ksztalcenia m.in. w kierunku diabetologia, hematologia i onkologia, gastroenterologia, kardiologia

PEDIATRIA – specjalista lub asystent (Facharzt / Arzt in Weiterbildung) – Brandenburgia

Kraj Niemcy / Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista pediatra (Facharzt für Kinderheilkunde)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość dalszego kształcenia,
 • Szerokie spektrum kursów,
 • Pomoc przy relokacji miejsca zamieszkania

RADIOLOGIA – specjalista / asystent (Facharzt / Arzt in Weiterbildung) – Brandenburgia

Kraj Niemcy / Europa
Region Brandenburgia,
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista lub asystentlekarz w trakcie specjalizacji (Arzt in Weiterbildung zum Fach Radiologie)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Szerokie spektrum najnowoczesniejszych radiologicznych metod diagnostycznych i terapeutycznych incl. metody interwencyjne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Nowoczesny sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość zrobienia pełnej specjalizacji z radiologii,
 • kursy i możliwość dalszego kształcenia

CHOROBY WEWNĘTRZNE – specjalista (Facharzt) – Brandenburgia

Kraj Niemcy / Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista, choroby wewnętrzne (Facharzt für Innere Medizin)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość jezyka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie, możliwość dalszego kształcenia

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO – specjalista (Facharzt) – Brandenburgia

Kraj Niemcy / Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista lub lekarz na ostatnim roku specjalizacji (Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)

 • Możliwość podejścia do egzaminu specjalizacyjnego w Niemczech,
 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość dalszego kształcenia

NEUROLOGIA – specjalista (Facharzt) – Brandenburgia

Kraj Niemcy \ Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista neurolog (Facharzt für Neurologie)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość dalszego kształcenia,
 • Szerokie spektrum kursów

NEUROLOGIA – asystent (Arzt in Weiterbildung) – Brandenburgia

Kraj Niemcy \ Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: lekarz asystent neurolog (Arzt in Weiterbildung zum Fach Neurologie)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość zrobienia pełnej specjalizacji z neurologii,
 • Szerokie spektrum kursów i dalszego kształcenia

LEKARZ OGÓLNY / SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ (Facharzt) – Brandenburgia

Kraj Niemcy \ Europa
Region Brandenburgia
Zatrudnienie na stałe

Pozycja: specjalista, zatrudnienie w przychodni lub na Oddziale Geriatrii jako Facharzt für Allgemeinmedizin,

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Najnowocześniejszy sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość dalszego kształcenia,
 • Szerokie spektrum kursów,
 • Pomoc przy relokacji miejsca zamieszkania

CHIRURGIA NACZYNIOWA – asystent (Arzt in Weiterbildung) – Brandenburgia

Kraj Niemcy \ Europa
Region Brandenburgia,
Zatrudnienie na stałe /Gefäßzentrum

Pozycja: lekarz asystent (Arzt in Weiterbildung zum Fach Gefäßchirurgie)

 • Atrakcyjne warunki finansowe i socjalne,
 • Wymagana znajomość jezyka niemieckiego na poziomie B2,
 • Stabilna kariera w niemieckim szpitalu,
 • Sprzęt na bardzo wysokim poziomie,
 • Możliwość zrobienia pełnej specjalizacji z chirurgii naczyniowej,
 • Szerokie spektrum kursów i dalszego kształcenia,
 • Możliwość nauki praktycznej wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych