Wymagania wobec polskich lekarzy

Polski lekarz który chce podjąć pracę w niemieckiej klinice powinien:

  • Znać język niemiecki w mowie i piśmie w stopniu minimum dobrym
  • Mieć polskie prawo wykonywania zawodu lekarza

Praca lekarza w Niemczech wymaga znajomości języka niemieckiego na poziomie B2. Między innymi dlatego, że bezproblemowe porozumiewanie się z pacjentami jest wymagane, by uzyskać niemieckie prawo do wykonywania zawodu tzw. Approbation.

Naszym Klientom polecamy przygotowanie oraz podejście do egzaminu językowego w Goethe InstitutBerlinie. Więcej informacji uzyskają Państwo pod linkiem. Do egzaminu językowego mogą Państwo przystąpić również w Polsce.